За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Екоинспекцията провери изпълнението на план-програмата за ограничаване на праховите емисии на брикетната фабрика в Русе

Експерти на РИОСВ - Русе извършиха днес контролна проверка за спазване на заложените срокове в програмата за ограничаване на праховите емисии от площадката на брикетна фабрика, собственост на „Автоман“ ЕООД - гр. София. Мярката е приложена поради оплаквания от съседни производствени и търговски обекти за запрашаване вследствие на товаро-разтоварните дейности с въглищни фракции на площадката.  

По предписание на РИОСВ-Русе дейността по пресяване на въглища е преместена на територията на Пристанищен комплекс - Изток, а на проверената днес площадка на ул. „Потсдам“ № 15 се извършват доставка на пресяти фракции (без фината 0.6 мм), пакетиране и търговия.

Мерките в програмата са набелязани в края на 2022 г. и предвиждат монтиране на нови съоръжения – оръдие за образуване на водна мъгла и машина за почистване на автомобилни гуми на превозните средства преди напускането на площадката.

Съоръженията вече са доставени и монтирани, като машината за миене на гуми ще се присъедини към електропреносната мрежа до края на следващата седмица.

Установените при предходни проверки количества въглищна фракция 0.6 мм са изнесени от площадката. С цел ограничаване на праховите емисии, новообразуваната при почистване на терена фракция ще се съхранява в чували, на закрито. На дружеството е дадено предписание да уведоми контролния орган преди въвеждане в експлоатация на машината за миене на гуми, за да се провери  функционалността на двете съоръжения.

Оценете
(0 гласа)

Галерия