За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Резултатите от почвените проби в Исперих не показват превишения на праговите норми за нефтопродукти

Резултатите от анализа на почвените проби, взети  в гр. Исперих през юни, не показват превишения на праговите норми за нефтопродукти. Пробонабирането е извършено от Регионална лаборатория-Русе, при извънредна проверка на екоинспекцията след получен сигнали от органите на реда и граждани за нерегламентирано изхвърляне на нефтопродукти в района на съоръжение на ВиК оператора в града.

Експертите на РИОСВ-Русе на място са установили изхвърляне на отпадъчни нефтопродукти в района на съоръжението в имот, стопанисван от местен автосервиз. На собственика на сервиза са съставени два акта за нарушения на Закона за управление на отпадъците – за нерегламентирано изхвърляне на нефтопродукти и затова, че не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на автосервиза. Втора проверка е установила, че дадените предписания за почистване на терена и за издаване на необходимите документи за осъществяване на дейността, са изпълнени. По случая се води досъдебно производство.

Оценете
(0 гласа)

Галерия