За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Щъркеловото гнездо на депото в Русе е преместено

Домът на щъркелите, изграден върху стрелата на строителна техника (багер), на оператора на Регионално депо – Русе, собственост на фирма „Берус“ ООД, е преместен на безопасно място. 

Еконспекцията е получила сигнала за необичаното място на гнездото от управителя на фирмата в началото на август. При проверка на място експертите са установили късно люпило на бели щъркели (Ciconia ciconia), в което са се отглеждали две млади птици, които все още не са били самостоятелни и не могат да летят. Дадени са предписания на фирма „Берус“ ООД за прилагане разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, който в такива случаи изисква  разрешителен документ, издаван от Министерството на околната среда и водите. Предписанията са изпълнени и през септември, след като всички птици са отлетели,  щъркеловото гнездо е преместено, без да се наруши неговата цялост. Поставено е на специално изграден за целта метален стълб (на около 10 метра от предишното местоположение), с височина 5.50 м, Ø 140.

Щъркелът е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и щастието, затова хората изпитват емпатия и се опитват да помогнат на птицата в беда. Той  е синантропен вид, обитава основно населените места и живее редом с човека. Затова се счита за един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която хората обитават.

Последно променена в Вторник, 10 Октомври 2023 09:58
Оценете
(0 гласа)

Галерия