За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Значителни отклонения от нормите за отпадъчните води на пречиствателната станция в Разград са отчетени след анализ

След пробонабиране са отчетени значителни отклонения от номирте, определени в разрешителното за заустване на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД в Разград - оператор на Градската пречиствателна станиция за отпадъчни води (ГПСОВ). То е осъществено при извънредна проверка по сигнал за замърсявене на река Бели Лом на 17 септември, когато е констатирано нарушение в технологията на пречистване на отпадъчните води, за което на дружеството вече е съставен акт.

Физико-химичният анализ на пробите, предоставени от Регионална лаборатория – Русе при ИАОС, показва отклонения по показателите неразтворени вещества, химична потребност от кислород, биологична потребност от кислород за 5 денонощия, общ азот и общ фосфор. Това е безспорно доказателство за неефекитвно пречистване на отпадъчните води, които се заустват във водоприемника река Бели  Лом. 

Предстои да бъдат предприети администартивно-наказателни мерки по Закона за водите спрямо дружеството.  

При последната проверка на ГПСОВ - Разград е установено, че ВиК операторът е взел мерки за отстраняване на техническата неизправност, довела до влошаване качеството на зауставаните води.

 

Оценете
(0 гласа)

Галерия