За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Концентрациите на следените замърсители на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД са в норма

Концентрациите на  изпусканите замърсители, заложени в комплексното разрешително на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД са в норма. Това показват резултатите от плановия  емисионен контрол на инсталацията за каруселно леене на оператора. То е осъществено през вечерните часове, на 6 срещу 7 октомври.  

Измерени са концентрациите на общ органичен въглерод (ООВ), серни оксиди и прах. При норма 50 милиграма на кубичен метър за ООВ, измерената концентрация е била 21.1 милиграма. Този показател представя сумарно изпусканите органични съединения, които се отделят в процеса на леене на алуминий. Концентрациите на серния диоксид и праха също са под границата на количественото определяне.

Съгласно утвърдения от министъра график това е последното от общо 5 заложени измервания през настоящата година, извършени на инсталацията за регенерация на пясък, двата биофилтъра и инсталация за каруселно леене № 4.

През изтеклата седмица извънредни проверки са извършени в „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД и „Сид грийн“ ЕООД по повод постъпили сигнали за неприятни миризми. Не са констатирани  отклонения в технологичните режими на работа на двете инсталации.

Оценете
(0 гласа)

Галерия