За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Тиня и биогенни елементи са изведени от езерото Сребърна

Тиня, детрит и биогенни елементи са изведени от езерото Сребърна през октомври със специализирана техника, тип амфибия. Дейността е част от изпълнение на предвидените в проекта на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе мероприятия за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията в резервата „Сребърна“, заедно с отстраняването на кочки (плаващи тръстикови острови) и сива върба.

Езерото е драгирано  на площ от 50 дка, като тинята е депонирана извън езерната чаша.  По време и след приключване на тази дейност е извършен комплексен мониторинг, с  който се оценява непосредственото въздействие на реализираните операции.

През последните 20 г. в поддържан резерват „Сребърна“ покритието на плаващите острови (кочки)  със сива върба е нараснало от 5% до 55%. Това води до понижаване на плаваемостта им, като при ниски водни нива те по-плътно прилягат към дъното, корените на върбите се вкореняват в уплътнената тиня и подлежащия под нея твърд субстрат. След прекъсването на връзката с реката, а по-късно и спиране на изнасянето на тръстиката, в езерото настъпват гнилостни процеси (еутрофикация), в резултат на голямото количество биомаса, която само се натрупва без практически да напуска екосистемата. По тази причина дейностите, предвидени по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна” за намаляване на биогените,  са свързани с отстраняване на кочки и драгиране на тиня в централното водно огледало.

 

 

Последно променена в Вторник, 07 Ноември 2023 14:08
Оценете
(1 глас)

Галерия