За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Нова защитена местност ще опазва редки растения край Басарбово

В ход е процедура за обявяване на нова защитена местност „Басарбовски степи”, която цели опазване на редките растителни видове Ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii (Velen.) Rothm.) и Ангелова метличина (Centaurea angelescui Grinţ.). Предложението е на учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките. И двата вида са уязвими от обрастването на тревните съобщества с храстова растителност, което води до негативни последици върху популациите на редките растения. 

Площта на бъдещата ЗМ е 315,520 дка, попадаща в землището на на село Басарбово, община Русе, област Русе.  

В едномесечен срок заинтересованите страни могат да изложат своите писмени забележки, предложения или  препоръки до РИОСВ-Русе, след като се запознаят с документацията по процедурата за обявяване на ЗМ „Басарбовски степи”.

Ковачевият зановец е български ендемичен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, т. 1, с категория „Застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб. Той се среща ограничено в степните райони на Северна България. Едни от най-представителните льосови степи се намират южно от с. Басарбово, на левия долинен склон на река Русенски Лом, в които попадат и най-добре запазените популации на растението.

Ангеловата метличина е съобщен като нов за българската флора през 2017 г. и до момента е известен с единствено находище южно от с. Басарбово. Ареалът на вида обхвща Югоизточна Румъния (където се счита за изчезнал) и Молдова (потвърден в последното десетилетие само в две находища). Ангеловата метличина обитава варовити каменисти поляни между льосовите тревни съобщества и скалния венец на р. Русенски Лом.


 Уведомление

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), РИОСВ – Русе уведомява всички заинтересовани страни, че е открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на защитена местност (ЗМ) „Басарбовски степи“ в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ – Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Придунавски булевард“ № 20 или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал на място в РИОСВ – Русе, на адрес: гр. Русе, ул. „Придунавски булевард“ № 20, или на интернет страницата на РИОСВ – Русе на адрес: https://riosv-ruse.org/.

Като част от настоящото уведомление са публикувани предложението от вносителите от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките, картен материал и проекта на заповед за обявяване на ЗМ „Басарбовски степи“.

Приложение:

Предложение от ИБЕИ-БАН, проект на заповед за обявяване на ЗМ „Басарбовски степи“ в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе и картен материал.

Публикувано на 16.11.2023 г. 

 

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА

Директор на РИОСВ – Русе

Последно променена в Четвъртък, 16 Ноември 2023 13:21
Оценете
(0 гласа)

Галерия