За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Оргахим резинс“ АД

Принудителна административна мярка е приложена вчера на „Оргахим Резинс“ АД чрез пломбиране на байпасно канализационно отклонение, намиращо се в новоизградена ревизионна шахта, непосредствено преди входа на  пречиствателната  станция.

До мярката се стигна след съвместно обследване с „ВиК“ ЕООД - Русе на площадковата канализация с цветни бои, при планова проверка на дружеството през октомври. Констатирано е нерегламентирано използаване на байпасното отклонение, в резултат на което голяма част от отпадъчните води без необходимото пречистване заустват в градската канализационна мрежа. Това представлява нарушение на условие в комплексното разрешително на дружеството „Оргахим Резинс“ АД, за което е съставен акт по Закона за опазване на околната среда и е издадено наказателно постановление в размер на 30 000 лв.

Принудителната административна мярка е с постоянен срок и може да бъде премахната от контролния орган само при настъпване на аварийни ситуации.

Дружеството вече е изпълнило дадените предписания при предходна проверка за цялостно почистване на установените химически продукти в събирателната помпена шахта към пречиствателната станция, в която постъпват  всички потоци отпадъчни води от общата площадкова канализация на „Оргахим Резинс“ АД и „Оргахим“ АД.

Оценете
(0 гласа)

Галерия