За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Три денонощия с превишения на нормата за фин прах са отчетени в Русе през януари

През първия месец на тази година Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ е регистрирала три денонощия с превишения на средноденощната норма (СДН) за ФПЧ10 в Русе. Превишенията са били на 1, 18 и 19 януари, като максималната отчетена стойност е 63,4 микрограма на кубичен метър при норма 50 μg/m3. Подобна е била статистиката за същия период на миналата година, но с по-високи стойности на атмосферния замърсител.

В началото на февруари е регистрирано първото за месеца превишение на СДН за ФПЧ10, като е отчетена среднодононощна стойност от  71.7 μg/m3. В същото време силно повишени, но не превишени са стойностите на азотните оксиди, въглеродния  оксид, бензена и фините прахови частици - 2,5 микрона, регистрирани в  периода от 19,00 до 23,00 часа.  Това се дължи на отделяните газове от използваните твърди горива за битово отопление, в съчетание с метеорологичните условия, които не благоприятстват  разсейването на атмосферните замърсители.

Данните за качеството на атмосферния въздух се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/.

Оценете
(0 гласа)

Галерия