За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Деца от Дунавския басейн могат да участват в международен конкурс

Юноши (6 – 11 години) и тийнейджъри (12 – 18 години) от Дунавския басейн могат да се включат в Международния конкурс „Дунавски майстор на изкуствата“ 2024

(Danube Art Master) със своите произведения, фотографии или видеоклипове. Конкурсът се провежда от 2004 г., съвместно организиран от Глобалното партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR). Той насърчава децата да имат по-отблизо поглед към местната си река и да разсъждават върху това, какво означава околната среда за тях и да създадат оригинални произведения на изкуството във връзка с отпразнуването в региона.

„Дунавски майстор на изкуствата“ 2024 се провежда на две нива – национално и международно. Крайният срок за подаване към националния координатор е 31 октомври 2024. На международно ниво един национален победител от юношите и един национален победител от тийнейджърите в трите категории ще бъде оценен от международно жури, което е съставено от националните представители на всички държави от ICPDR.

Няма ограничения в рамките на трите категории по отношение на стила, т.е. творението може да се състои от статуи, бижута, дрехи, колажи и др., създадени с естествени речни материали.  Участниците могат да се присъединят индивидуално, като клас или група. Минималният размер на снимките на създаденото произведение на изкуството е 150 DPI и 3 мегабайта. Видеоклиповете  не трябва да бъдат по-дълги от 1 минута. Могат да бъдат записани с камера или смартфон.

Фотографиите трябва да изобразяват живота край р. Дунав или специфични дейности на автора/авторите. Вместо създадено произведение на изкуството, категорията фотография се фокусира върху пърформанс изкуство или специфична ситуация, наблюдавана в басейна на река Дунав (било то залез над реката или град; хора, които се наслаждават или празнуват край Дунав или красива част от реката). Минималният размер на снимките е 150 DPI и 3 мегабайта.

Пълните условия на конкурса са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse

Оценете
(0 гласа)

Галерия