За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Две лястовички „осиновени“ от екоинспекторите в Русе

Експертите на РИОСВ - Русе настаниха два екземпляра от защитения вид градска лястовица (Delichon urbicum) в гнездата, разположени на северната част на фасадата на сградата на екоинспекцията. Птиците са донесени от жители на Русе, изпаднали от гнездата си при първи опити за летене или избутани от по-здравите си събратя. До момента не са отхвърлени от новия им дом и възрастните полагат грижи за тях.

Лястовиците и бързолетите са най-многобройната група, заедно с малките на белите щъркели, на които е оказана помощ. За малко повече от месец 15 вида защитени птици са изпратени в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Сред тях са черношипа ветрушка, известна още като керкенез, поен дрозд, чухал, домашна кукумявка, голям синигер и представителите на семейство Лястовицови.

Прави впечатление чувството за емпатия, което проявяват гражданите към бедстващите животни, особено към лястовичките и щъркелите, вероятно заради битуващите поверия за щастие и късмет, свързани с тези птици.  

Добре е да се знае, че при намиране на защитено животно в беда, хората трябва да се обръщат към компетентните институции, а не да правят опити да доотглеждат видовете в домашни условия.

Chernoshipa vetrushka 2024 Chuhal 2 2024 Selski lyastovici 2024

 Снимки - РИОСВ-Русе: Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Чухал (Otus scops) и Селски лястовици (Hirundo rustica). 

Последно променена в Четвъртък, 04 Юли 2024 12:11
Оценете
(1 глас)

Галерия