За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3361/24.09.2015 г.

  • 24 Септември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 3361/24.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за пи с идентификатор 63427.111.4, гр. Русе, общ. Русе” с местоположение пи с идентификатор 63427.111.4, гр. Русе, общ. Русе

Галерия