За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3754/26.10.2015 г.,

  • 26 Октомври 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 3754/26.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на приемно-предавателна станция VN4735 Ushintsi” с местоположение имот с номер 053002 в землището на с. Ушинци, общ. Разград

Галерия