За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3890/06.11.2015 г.

  • 18 Ноември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 3890/06.11.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и ограда” с местоположение имот с номер 41143.500.1999 в землището на с. Калипетрово, община Силистра

Галерия