За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3997/16.11.2015 г.

  • 16 Ноември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 3997/16.11.2015 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ на част от поземлен имот, предвиждащ изграждане на тенис кортове и обслужваща инфраструктура” с местоположение имот с номер 66425.500.7020 в землището на гр. Силистра, община Силистра

България в Юнеско

Галерия