За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4351/10.12.2015 г.,

  • 10 Декември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4351/10.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда - всекидневна и кухненски бокс” с местоположение УПИ I-571, кв. 11 в землището на с. Искра, община Ситово

Галерия