За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 152/02.02.2016 г.

  • 16 Февруари 2016 |

Съобщение за инвестиционно предложение за разширение на съществуваща птицеферма чрез преустройство и въвеждане в експлоатация на Хале № 2 и достигане на капацитет 60 000 броя места за птици-бройлери с местоположение имот с номер 066018 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих  

България в Юнеско

Галерия