За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 476/24.02.2016 г.

  • 24 Февруари 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 476/24.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване, работен устройствен план” с местоположение имоти с номера 61710.504.3476, 61710.504.6391 и 61710.504.6392 в землището на гр. Разград, община Разград

България в Юнеско

Галерия