За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 480/24.02.2016 г.

  • 24 Февруари 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 480/24.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване” с местоположение имот с номер 61710.606.4322 в землището на гр. Разград, община Разград

България в Юнеско

Галерия