За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 497/26.02.2016 г.

  • 26 Февруари 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 497/26.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складови сгради 1 и 2” с местоположение имот с номер 63427.3.399 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия