За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 498/26.02.2016 г.

  • 26 Февруари 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 498/26.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и ремонт на съществуваща комплексна автоснабдителна станция” с местоположение имот с номер 63427.8.456 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия