За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 512/26.02.2016 г.

  • 26 Февруари 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 512/26.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане 56 броя зайки” с местоположение имот с номер 20184.1.1599 в землището на гр. Две могили, община Две могили

България в Юнеско

Галерия