Печат на тази страница

Писмо до възложителя с изх. № 512/26.02.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 512/26.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане 56 броя зайки” с местоположение имот с номер 20184.1.1599 в землището на гр. Две могили, община Две могили