Печат на тази страница

Писмо до възложителя с изх. № 514/26.02.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 514/26.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Двуетажна обществено обслужваща сграда (I етаж - кафетерия, смесен магазин; II етаж - фирмени офиси), покривна фотоволтаична централа за собствени нужди 30kWt” с местоположение имот с номер 027182 в землището на гр. Исперих, община Исперих