За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 547/02.03.2016 г.

  • 02 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 547/02.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда на два етажа с гараж и ограда” с местоположение УПИ IV-367, кв. 45 в землището на с. Искра, община Ситово

България в Юнеско

Галерия