Печат на тази страница

Писмо до възложителя с изх. № 547/02.03.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 547/02.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда на два етажа с гараж и ограда” с местоположение УПИ IV-367, кв. 45 в землището на с. Искра, община Ситово