За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 559/07.03.2016 г.

  • 07 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 559/07.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда на два етажа” с местоположение УПИ XVI-127, кв. 13 в землището на с. Яребица, община Дулово

България в Юнеско

Галерия