Печат на тази страница

Писмо до възложителя с изх. № 559/07.03.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 559/07.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда на два етажа” с местоположение УПИ XVI-127, кв. 13 в землището на с. Яребица, община Дулово