Печат на тази страница

Писмо до възложителя с изх. № 560/07.03.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 560/07.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Промяна на работната площадка и осъществяване на дейност по ремонт на купета и автобояджийски услуги” с местоположение имот с номер 63427.106.22 в землището на гр. Русе, община Русе