За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 565/09.03.2016 г.

  • 09 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 565/09.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Актуализация на технически проект за Дом за стари хора” с местоположение имот с номер 501.891, кв. 144 в землището на гр. Бяла, община Бяла

България в Юнеско

Галерия