За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 576/09.03.2016 г.

  • 09 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 576/09.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Частично преустройство на част от сградата на читалище „Владимир Маяковски”, като част от проект „Предефиниране на социалната уязвимост чрез пилотен трансграничен модел за управление на публичните социални услуги”” с местоположение УПИ IV-624, кв. 50 в землището на с. Ряхово, община Сливо поле

България в Юнеско

Галерия