Печат на тази страница

Писмо до възложителя с изх. № 592/09.03.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 592/09.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 025072 в землището на с. Долец, община Дулово