Печат на тази страница

Писмо до възложителя с изх. № 722/16.03.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 722/16.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопроводи в Ж.К. „Орел”” в землището на гр. Разград, община Разград