За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 742/22.03.2016 г.

  • 22 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 742/22.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Ремонтни работи на Основно училище „Стефан Караджа”” с местоположение УИП I – „Училище”(ПИ № 150), кв. 41 в землището на с. Цар Самуил, община Тутракан

България в Юнеско

Галерия