За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 779/24.03.2016 г.

  • 24 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 779/24.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за палети - навесен тип” с местоположение имот с номер 61710.506.26 в землището на гр. Разград, община Разград

България в Юнеско

Галерия