За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 848/30.03.2016 г.

  • 30 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 848/30.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински път RSE 1082 /п.к. RSE 1005/ - Баниска /TGV 1137/ от км. 7+900 до км. 12+905, общински път TGV 1137 /граница общ. Попово - общ. Две могили/ - Могилино – Баниска /RSE 1082/ от км. 14+000 до км. 24+922 с подмяна на водопроводи в с. Баниска по улици „Баниски Лом” и „Ропотамо” от ОК 72, през ОК 135 до ОК 142 и с. Могилино по улица „Възраждане” от ОК 11 през ОК 70 до ОК 131 и рехабилитация на участък от общински път RSE 2004 /п.к. ІІІ 501/ - граница (общ. Две могили-общ.Борово) от км. 0+000 до км. 2+800”, Община Две могили, област Русе”

България в Юнеско

Галерия