За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1087/10.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1087/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопанска продукция, техника, инвентар и битови помещения за персонала”, с местоположение: УПИ VI-1200, кв 112 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1086/10.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1086/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Монтаж на кантар и изграждане на склад за селскостопанска техника и инвентар ”, с местоположение: имот с № 938031 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1085/10.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1085/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно канализационно отклонение”, с местоположение: УПИ IV-4110, кв. 13Е по плана на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1084/10.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1084/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда с гараж ”, с местоположение: УПИ XV-587, кв.66 по плана на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1083/10.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1083/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000310 в землището на с. Юпер, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 1082/10.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1082/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 001361 в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1081/10.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1081/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 110341 в землището на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 1080/10.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1080/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство и промяна предназначението на три броя магазини за промишлени стоки и кафе-бар в снек-бар”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.500.3714 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1079/10.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1079/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Промяна предназначението на самостоятелен обект в бърза закуска”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.2.1897.4.2 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1078/10.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1078/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на жилищна сграда с обитаемо подпокривно пространство ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.505.366 по кадастралната карта на гр. Силистра

Галерия