За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 500/19.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 500/19.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща сграда в игрална зала”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.859.8 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 498/19.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 498/19.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на открита тренировъчка лекоатлетическа база и вътрешно преустройство на част от съществуваща обслужваща сграда и пристройка към нея”, с местоположение: УПИ І-5095, кв. 418 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 497/18.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 497/18.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Работилница за автосервизни услуги”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.179.62 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 476/14.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 476/14.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за промишлени стоки”, с местоположение: УПИ ІХ-278, кв. 39 по плана на с. Веселец, община Завет

Писмо до възложителя с изх. № 471/14.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 471/14.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на тработилниццза за тестени изделия и снек-бар в склад за промишлени стоки”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.3.430 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 456/14.02.2013

Писмо до възложителя с изх. № 456/14.02.2013, относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от регулацията на с. Голямо Враново до ПИ 000049 в землището на с. Голямо Враново, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 455/14.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 455/14.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от регулацията на гр. Слиео поле до ПИ 000231 в землището на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 454/14.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 454/14.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от регулацията на гр. Слиео поле до ПИ 000311 в землището на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 453/14.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 453/14.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от регулацията на гр. Слиео поле до ПИ 000204 в землището на гр. Сливо поле

Галерия