За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Над 60 деца се включиха в арт хепънинга „На брега на Реката“ в Русе

Над 60 деца участваха днес в арт хепънинга „На брега на Реката“ на Кея в гр. Русе. Съвместната инициатива на СНЦ „Дунавско сияние“, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе и Дворецът на децата е посветена на  Международния ден на река Дунав и премина под мотото „Пазете Дунава син“.

На брега на реката беше експонирана сюжетна художествена изложба с част от рисунките, отличени в конкурса „Приказният свят на природата“, иницииран от СНЦ „Дунавско сияние“, в който са се включили над 700 участници. Проведе се блиц-викторина „Познавате ли река Дунав“, в която децата демонстрираха познания за реката, а от Двореца на децата проведоха забавни водни научни експерименти.

В ролята на жури и ментор влезе русенският художник Валентин Георгиев, председател на СБХ - Русе.  Малките художници рисуваха на асфалт, блокчета и върху мидени черупки. Организаторите наградиха най-добрите и активни творци.

Денят на река Дунав се отбелязва за  двадесети пореден път. Чрез кампанията се изразява връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река и се засвидетелства важния принос на реките към икономиката, околната среда и културата. На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Този документ играе важна роля в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най-значимите европейски реки. Кампанията, която се провежда от всички страни в Дунавския басейн, се организира и координира от Международната комисия за опазване на река Дунав. В България Ден на Дунав се координира от Министерство на околната среда и Басейнова дирекция „Дунавски район“.

02 D day 2023 03 D day 2023
01 D day 2023 04 D day 2023

 

Продължава...

29 юни – Ден на река Дунав

През 2023 година за двадесети пореден път ще бъде отбелязан Ден на река Дунав. Чрез кампанията се изразява връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река и се засвидетелства важния принос на реките към икономиката, околната среда и културата. Тазгодишната тема на международната инициатива е „Да пазим Дунав син“, като е вдъхновена от четвъртото съвместно проучване на река Дунав (Joint Danube Survey JDS4). Денят на Дунав се провежда от 2004 година и цели да привлече вниманието към значението и опазването на Дунав и притоците й.

На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Този документ играе важна роля в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най-значимите европейски реки. През 2004 година, по предложение на Международната комисия за опазване на река Дунав, за първи път на 29 юни се организира Ден на Дунав. Кампанията, която се провежда от всички страни в Дунавския басейн, се организира и координира от Международната комисия за опазване на река Дунав. В България Ден на Дунав се координира от Министерство на околната среда и Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Подробна информация за кампанията можете да намерите на специалната страница за Ден на Дунав на Международната комисия за опазване на река Дунав - http://www.danubeday.org/.

И през тази година програмата за Деня на Дунав в България е много пъстра и богата. Информационни и екологични кампании, фестивали, пленери, акции за почистване, концерти и изложби, различни градски тържества – това са само част от инициативите, които се провеждат по повод 29 юни.

Програма с инициативи за 29 юни в България можете да намерите тук.

За поредна година учениците на възраст между 6 и 18 години могат да се включат в традиционния международен конкурс Danube Art Master. Конкурсът се организира от Глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR).

Подробна информация за Danube Art Master можете да намерите тук.

Продължава...

Обявен е традиционния международен конкурс, посветен на река Дунав

За поредна година български ученици на възраст между 6 и 18 години могат да се включат в традиционния международен конкурс Danube Art Master (Дунавски майстор на изкуствата). Конкурсът се организира от Глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR), насърчавайки младите автори да създадат оригинални произведения на изкуството.

По традиция има три категории, в които състезателите могат да представят своите творения. Това са произведение на изкуството, фотография и видео. Те са допълнително разделени на под категории за юноши (6 – 11 години) и тийнейджъри (12 – 18 години). Няма ограничения в рамките на трите категории по отношение на стила.

Участниците трябва да са от държава в Дунавския басейн (Германия, Австрия, Република Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна). Те могат да се присъединят индивидуално, като клас или група. Състезанието се провежда на две нива: национално и международно. Крайният срок за подаване към националния координатор е 31 октомври 2023 г. След като бъдат избрани на национално ниво, националните победители ще се състезават на международно ниво.

Подробна информация за конкурса можете да намерите тук: Danube Art Master.

Конкурсът се организира като част от инициативите за отбелязване на Деня на Дунав – 29 юни, който тази година ще премине под мотото „Пазете Дунав син“. Идеята е да се насърчат живеещите в Дунавския басейн да бъдат активни в опознаването на реката и притоците й с цел по-ефективното им опазване.

Продължава...

Съставен е акт на кооперацията в с. Тръстеник за високи нива на шум

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на Производствена кооперация (ПК) „Зора“ в с. Тръстеник, община Иваново. Нарушението е установено при извънредни проверки след постъпили сигнали от жители на населеното място. Повишените нива на шум в околната среда са причинени от работата на зърночистачната машина, което е установено чрез измерване, извършено от  Регионална лаборатория – Русе към ИАОС.

На председателя на кооперацията са дадени предписания да предприеме необходимите мерки за намаляване нивата на шум в околната среда и запрашаването на въздуха при обработката на зърнени култури. Предстои последващ контрол за спазване на дадените предписания.  

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 14 акта за нарушения през май

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 14 акта за установяване на административни нарушения през май. Осем от тях на юридически лица за неспазване разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, три по Закона за управление на отпадъците, два по Закона за чистотата на атмосферния въздух и един на физическо лице по Закона за лечебните растения.

През май са извършени 156 проверки на 146 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 53 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. През месец май е сключено едно споразумение на стойност 4900 лв., на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени пет наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 14 200 лв.

През май са извършени проверки за спазване на режимите в четири защитени местности (ЗМ), опазващи червения божур. В ЗМ „Горната кория“ - с. Добротица, община Ситово, ЗМ „Божурите“ - с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ - с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ - с. Печеница, община Исперих не са  констатирани нарушения. Находищата са в много добро биологично състояние.  

Дванадесет защитени видове птици, от които шест екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus), един белоопашат мишелов (Buteo rufinus), един черен бързолет (Apus apus), един голям пъстър кълвач (Dendrocopos major) и 3 домашни червеноопашки (Phoenicurus ochruros), са изпратени за доотглеждане и възстановяване в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Пълният текст на месечната справка за май е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost  

Продължава...

РИОСВ-Русе отличи 10 автори в съпътстващите конкурси на Международния екологичен форум „Сребърна“

РИОСВ-Русе отличи 10 автори на рисунки и литературни творби от цялата страна, участвали в съпътстващите конкурси „Планетата Земя-безценен дар“, в рамките на XXXII издание на Международния екологичен форум „Сребърна“, състоял се на 2-3 юни в гр. Силистра. Екофорумът се провежда в навечерието на Световния ден на околната среда 5 юни под домакинството на ЦПЛР-Обединен детски комплекс-гр. Силистра. В рамките на форума се съревноваваха 26 екологични проекта от цялата страна и Р Румъния, като в конкурсите за рисунка и литературни творби са се включили над 400 деца. Трима от отличените автори са от гр. Силистра, а останалите от Бургас, Варна и Велико Търново.

Темата на Световния ден на околната среда през тази година поставя фокус върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution.

РИОСВ-Русе посвети на Световния ден на околната среда занятие с деца в  ДГ „Нарцис“ в гр. Силистра и открити уроци с възпитаници на ОУ „Отец Паисий“ и СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“. Гостуваща изложба „Да превърнем отпадъците в изкуство“ е подредена във фоайето на РИОСВ-Русе. Тя се състои от предмети и географски карти, изработени от  възпитаници на ОУ „Отец Паисий“-Русе от отпадъчни и природни материали. За изработването на предметите е приложена концепцията Ъпсайклинг (upcycling), т.е повторното използване на материалите, която става все по-разпространена.

03 04 01 n

 

Продължава...

Световният ден на околната среда се отбелязва на 5 юни

Световният ден на околната среда, отбелязван на 5 юни е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял ​​свят, ангажирани да защитят планетата.

Темата на Световния ден на околната среда тази година ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution.

Световният ден на околната среда е напомняне, че действията на хората по отношение на замърсяването с пластмаса имат значение. Стъпките, които правителствата и бизнеса предприемат за справяне със замърсяването с пластмаса, са следствие от това действие. Време е да ускорим и прехода към кръгова икономика. Време е да победим замърсяването с пластмаса.

Светът е залят от пластмаса. Всяка година се произвеждат повече от 400 милиона тона пластмаса, като половината от тях са проектирани да се използват само веднъж. От тях по-малко от 10 процента се рециклират. Приблизително 19-23 милиона тона от пластмасовите изделия попадат в езера, реки и морета. Днес пластмасата задръства нашите сметища, изтича в океана и се изгаря в токсичен дим, което я прави една от най-сериозните заплахи за планетата.

По-малко известно е, че микропластмасата намира своя път в храната, която ядем, във водата, която пием, и дори във въздуха, който дишаме. Много пластмасови продукти съдържат опасни добавки, които могат да представляват заплаха за нашето здраве.

Добрата новина е, че имаме наука и решения за справяне с проблема – и много неща вече се случват. Това, което е най-необходимо сега, е  правителствата, компаниите и другите заинтересовани страни да обединят усилия за разрешаване на тази криза. Това подчертава значението на този Световен ден на околната среда, който мобилизира действия от всяко кътче на света.

Световният ден на околната среда през 2023 г. ще покаже как страните, бизнеса и хората се учат да използват материала по-устойчиво, предлагайки надежда, че един ден замърсяването с пластмаса ще остане в историята.

 

Продължава...

Четиридесет и един проекта от цялата страна,са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Четиридесет и един проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 41, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас – 8 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта.

Проектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

I-ва категория от 1-ви до 4-ти клас

II-ра категория от 5-ти до 7-ми клас

III-та категория от 8-ми до 12-ти клас

Продължава...

РИОСВ-Русе представи проекта „Събирай – рециклирай“ в три градини в Силистра

DG Yan Bibiyan Експерти на РИОСВ-Русе представиха в ДГ „Добруджа“, ДГ „Ян Бибиян“ и ДГ „Нарцис“ в Силистра проекта „Събирай – рециклирай“ през май. В групи от прeдучилищен етап на образование в детските зеведения е изнесена презентация за ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки за природата и човека. Всяко детско заведение получи комплект, съдържащ три цвята контейнери, обозначени със символа за рециклиране, стикери и карти за игра на предмети, които трябва да се изхвърлят в съответния цвят кош, както и указателно табло. С проекта „Събирай – рециклирай“ инспекцията участва в националната програма „Mладежи за околната среда” на Министерството на околната среда и водите. В края на урока всяко дете получи индивидуална книжка и стикер, предоставени от организацията „Екопак“, с която Община Силистра има сключен договор.

Откритите уроци се проведоха в навечерието на Световния ден на околната среда -5 юни, чиято тема тази година е свързана със замърсяването с пластмаса. Целта на проекта „Събирай – рециклирай“ е възпитаване на отговорно отношение към околната среда и създаване на навици за разделно събиране на ежедневно генерирания отпадък в детските и учебни заведения.

През април  проектът „Събирай – рециклирай“ бе представен в детски градини в гр. Русе, а със старта на новата учебна година открити уроци ще бъдат проведени в три детски градини в гр. Разград.

Продължава...

Галерия