За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експерти на РИОСВ - Русе приложиха принудителна административна мярка спрямо „Оргахим Резинс“ АД

Експерти на РИОСВ - Русе изпълниха вчера заповед на директора на екоинспекцията инж. Цонка Христова за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) чрез ограничаване използването на сифони, намиращи се в цех „Смоли“ на дружеството „Оргахим Резинс“ АД.

До мярката се стигна след извънредна проверка в средата на март, при която са установени нехарактерни миризми, наподобяващи на разтворители в Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) – Русе, както и води, които не могат да бъдат пречистени при съществуващата технология на станцията. Настъпилите промени в технологичния режим на работата й, предимно в биологичното стъпало, са в резултат на превключването на колектор „Трети март“ към довеждащия колектор на ГПСОВ - Русе. Констатациите са потвърдени и от „ВиК“ оператора. 

Поради налична  предпоставка за отвеждане на химически продукти в ГПСОВ - Русе е приложена мярка, състояща се в затапване и пломбиране на 11 броя сифони.

 

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе събраха 25 чувала и едрогабаритни отпадъци край Басарбовския манастир

Експертите на РИОСВ-Русе се включиха днес в кампанията на Министерството на околната среда и водите за почистване на замърсени терени за 2023 г. – „Да сложим точка на замърсяването“. В района на Скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски“, край с. Басарбово (община Русе), в посока „Рибарниците“ бяха събрани 25 чувала с отпадъци от опаковки, кофи, чували, части от автомобили, гуми и други битови отпадъци, в т.ч. едрогабаритни – легло, матраци, рамки, и др.

В почистването се включиха 22 служители на екоинспекцията и техните деца. Инициативата се посвещава на Международния ден на Земята 22 април.

Районът на манастира попада в Защитените зони „Ломовете“ по директивите за птиците и местообитанията на общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Мястото се използва за разходки, наблюдения на птици и спорт сред природата. 

Експертите на РИОСВ-Русе призовават гражданите, посетителите на местността и рибарите да не замърсяват с отпадъци, за да бъде престоят им сред природата приятен и да не нанасят щети върху животинските видове в защитените зони. 

DSC04200 DSC04201 DSC04246
DSC04229 DSC04230 DSC04222
DSC04237 DSC04235 DSC04266
DSC04259 DSC04210 DSC04265

 

Продължава...

„Инвестираме в нашата планета“ е темата за Деня на Земята 22 април

Всяка година на 22 април заинтересовани страни от цял свят обединяват своите действия по отношение на устойчивостта и климатичните промени за Деня на Земята. Нашият свят се нуждае от трансформация. И това изисква действия на всички нива – публични институции, бизнес, гражданско общество.

И тази година темата за Деня на Земята е „Инвестираме в нашата планета“, което подчертава важността на посвещаването на нашето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда и изменението на климата. Kато продължение на миналогодишната кампания, темата е фокусирана върху ангажирането на правителствата, институциите, бизнеса и повече от 1 милиард души по света, които участват ежегодно в събития, посветени на Деня на Земята. Инвестирането в нашата планета е най-добрият начин да проправим път към процъфтяващо бъдеще. Когато го правим  заедно, ние подкрепяме изграждането на здрави, щастливи и богати общности по целия свят.

РИОСВ-Русе инвестира в образованието на младите хора. Инициативите с децата през април са посветени на Деня на Земята и са насочени създаване на трайни навици и поведение, щадящо природата и нейните ресурси.

На 20 април един учебен час с децата от IIв и IIIв клас на ОУ „Иван Вазов“ - Русе е посветен на Деня на Земята. Кой какво трябва да направи за Земята – собствениците на жилища, родителите, представителите на бизнеса, училищата и не на последно място всеки от нас за природата. Върху тези въпроси разсъждаваха децата, достигайки сами до извода, че с ежедневните усилия можем да променим бъдещето. Инвестирането в съвременни отоплителни уреди, санирането на жилищата, облагородяване на междужилищното пространство и зелените площи, пестенето на енергия, разделното събиране на отпадъци от опаковки са все действия, насочени към  нашата планета и най-добрият начин да постигнем  чиста и здравословна среда. Интерактивната игра на Фондация „ТАЙМ“ – еко проекти и Европейската мрежа за екологично образование предизвика любопитството на децата. С помощта на Ламята Вихра възпитаниците на ОУ „Иван Вазов“ обогатиха познанията си за климатичните промени и парниковите газове.

20230420 125608   20230420 125003

На 21 април в ДГ „Русалка“- гр. Русе децата от група „Звездици“ посветиха специално тържество на Деня на Земята. Песни и танци за силата на природните елементи въздух вода, огън и земя, както и за щастливото детство и да пазим чистата природа бяха основни акцетни. Модно ревю с тоалети, изработени от отпадъци от опаковки, дадоха чудесен пример за опозотворяването им. ДГ „Русалка“ е сред  първите градини, получили безвъзмездно комплект за резделно събиране на отпадъци, в рамките на проект „Събирай-рециклирай“ на екоинспекцията, финансиран по програма „Mладежи за околната среда” на Министерството на околната среда и водите.

20230421 104124 DSC04181 DSC04176

Представяне на проекта предстои и в ДГ „Слънце“ и „Снежанка“ идната седмица.

На  Деня на Земята е посветено и почистването на района на Скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски“ от експертите на екоинспекцията.

Продължава...

В Деня на Земята експерти на РИОСВ – Русе ще почистят района на манастира край с. Басарбово

На 22 април експерти на РИОСВ-Русе ще почистят от отпадъци района около Скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски“, край с. Басарбово (община Русе) и „Рибарниците“. Почистването ще започне в 11.00 часа, от паркинга на манастира, като инициативата се посвещава на Международния  ден на Земята и е част от кампанията на Министерството на околната среда и водите за почистване на замърсени терени за 2023 г. - „Да сложим точка на замърсяването“.

Манастирът е притегателен обект за културен и религиозен туризъм, но районът попада в Защитените зони „Ломовете“ по директивите за птиците и местообитанията на общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Мястото се използва за разходки, наблюдения на птици и спорт сред природата.  

Експертите на екоинспекцията вярват, че опазването и чистотата на околната среда зависи от всеки човек, затова призоват гражданите да се включат в акцията по почистването на манастира или да направят това в дворовете си, междублоковите пространства, паркове и градини.

 

Скалният манастир „Св. Димитър Бесарбовски“ се намира в непосредствена близост до Русе, в землището на село Бесарбово, в скалите край река Русенски Лом. Това е и единственият действащ скален манастир в съвременната територия на България. Той е функционирал през вековете наред с близките и прочути скални манастири край село Иваново, също по поречието на река Русенски Лом, както и скалните манастири край близкия средновековен град Червен.

Повече информация за манастира и ЗЗ „Ломовете“ може да бъде намерена на: 

Продължава...

РИОСВ-Русе бе домакин на първотото честване на Международния ден на бобрите в страната

„Международният ден на бобрите - 7 април за първи път се чества в страната. Добре е всяка година в Русе да бъде отбелязван този ден, за да можем да обсъждаме какво сме постигнали за защитата на това животно, както и с какво то ни е помогнало да възстановим силно нарушената от човека среда“.  Това каза при откриване на срещата д-р Николай Коджабашев – преподавател по зоология и опазване на фауната в Лесотехническия университет. Домакин на събитието бе РИОСВ-Русе, като участие взеха представители на институциите, еколози и природолюбители.   

„Датата 7 април не е случайна.  Тя е свързана с една велика жена Дороти Ричардс, отдала  живота си на бобрите, каза още д-р Коджабашев.  Родена през 1894 г., в продължение на 50 години се е занимавала с проблемите на американския бобър, но въпреки това е създала основите на възстановяването на много от неговите нови колонии, включително в Европа“.

Първите сведения за регистриране на  бобър у нас  датират от края на м. септември 2020 г., кагато служител на ДГС-Бяла Десислава Цветкова констатира паднала гигантска хибридна топола на брега на река Баниски Лом.  На 19 март 2021 г. екип от служители на същото горско стопанство намират втора „отсечена“ топола и странни следи от неизвестно зверче.  Чрез проучване, проведено през 2022 г. са установени над 32 находища на вида евроазиатски бобър (Castor  fiber), документирани с фотоматериали. Николай Кожабашев съобщи за наличието на 100 - 150 териториални семейни групи, включващи между 400 и 600 индивида, окупирали Дунавските острови, като най-високи концентрации има в Силистра, Русе и Никополския архипелаг по река Дунав. Хипотезите  за мистериозната, масирана поява на вида са няколко-принадлежността към дадена територия (автохтонност), конспирация за нелегален внос или „непредвидена услуга“ на румънските съседи.   

В света има два вида бобри-северноамерикански бобър и евроазиатски.  Те се считат за умели конструктори, хиидроинженери и  разумни лесовъди.  Имат структороопределяща роля за пълноводието на реките, биологичното разнообразие, богатата ихтиофауна  и др.

 Към настоящия момент еврозиатският бобър няма национационален природозащитен статут в България, тъй като се счита за изчезнал, но авторите на проучването са  задействали процедура по включването му в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) като строго защитен вид, която към настоящия момент е внесена в 48-то Народно събрание. Сред амбициозните цели на   д-р Николай Кожабашев и съмишлениците му са включване на вида и в Червената книга на България, в Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ , разработване на Национална система за мониторинг на вида и План за действие за опазване на вида в България, реинтродукция в Южна България и по Черноморието, и създаване на общи стратегии за бъдещето на бобрите на Балканския полуостров и крайдунавска Европа.

 

Бобърът е вторият по големина гризач в света след Южно-американската капибара. Някой индивиди достигат до 150-160 см дължина с опашката и тегло от 25-30 кг.  Бобрите са уникални животни - могат да задържат въздух до 15 минути под вода, за което време да изминат почти 300 метра срещу средно силно течение. Имат уникална  гъста космена  покривка – 32-36 000 косъма, което му позволява да оцелява при екстремно ниски температури. Ако имат шанс да оцелеят, бобрите остават в семеен брак до края на живота си, който може да продължи до 20 и дори 24 години.

IMG 8841 IMG 8882 IMG 8850

 

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 128 обекта през март

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 141 проверки на 128 обекта от контролираната територията през март. От тях 106 са планови, а 35 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 60 предписания за спазване на екологичното законодателство. За установени нарушения на физически и юридически лица  са съставени 11 акта, а директорът на РИОСВ-Русе е издал 6  наказателни постановления, с които на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 4 600 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 7 060 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) - 15 241,43 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от Закона за административните нарушения и накания са постъпили 1 750 лв.     

През март в инспекцията е постъпила 1 писмена жалба,  препратена от ОДБХ-Русе,  за разливане на течни и разпиляване на твърди торови маси от животновъден обект в землището на село Новград, община Ценово. Своевременно са предприети действия, като е извършена съвместна проверка с представители на Инспекцията, Община Ценово и ОДБХ-Русе. Установено е, че жалбата е неоснователна.  44 е броят на постъпилите сигнали.  Предприети са действия, като по един от тях предстои проверка през следващия месец. От тях 20 са препратени по компетентност; 6 са основателни и 17 са неоснователни.

 Пълният текст на месечния отчет за март е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

 

Продължава...

Международният ден на бобрите ще бъде отбелязан в Русе

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе ще бъде домакин на среща, посветена на Международния ден на бобрите. Събитието ще се проведе на 7 април, от 10.30 часа, в Информационния център на инспекцията, като за участие са поканени представители на институции, еколози и природолюбители.  

По време на срещата ще бъдат представени любопитни подробности за проведеното проучване от преподавателя в Лесотехническия университет д-р Николай Коджабашев и Милен Игнатов – служител на ДГС „Бяла“ на нови находища на евроазиатския бобър (Castor fiber) в целия български сектор на р. Дунав, както по брега, по дунавските острови и четири от  неговите притоци - р. Тимок, р. Янтра, р. Осъм и р. Русенски Лом. Чрез проучването, съфинансирано от МОСВ през 2022 г., се установяват над 30 находища на вида, документирани с фотоматериали.

Към настоящия момент еврозиатският бобър няма национационален природозащитен статут в България и се счита за изчезнал в далечното минало в периода 1750-1850 г., поради което не фигурира в никакви природозащитни документи. Авторите на проучването са  задействали процедура по включването му в Приложения 2 и 3 на ЗБР като строго защитен вид, която към настоящия момент е внесена в 48-то Народно събрание към Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.  

 

Международният ден на бобрите се отбелязва от 2009 г. по инициатива на организацията Beavers Wetlands & Wildlife. 7 април е рожденият ден на Дороти Ричардс (1894 -1985), която проучва обстойно тези животни в продължение на 50 години. Целта е да се разпространи значението на съвместното съществуване с този вид за здравословна околна среда. В началото на 19 век в Европа са останали едва 1200 бобъра в 8 изолирани популации, които с разумната намеса на човека през 2020 година са достигнали 1200 000 индивида.

 

Допълнителна информация за евроазиатския бобър (Castor fiber) и постер, подготвен за отбелязване на международната кампания са публикувани в меню „Любопитно“ на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе участва Кариерната борса на Русенски университет „Ангел Кънчев“

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова се включи  в инициативата Кариерна борса за професионално направление „Общо инженерство“ на  Русенски университет „Ангел Кънчев“. Тя е насочена към студентите от специалности „Индустриален мениджмънт“, „Промишлен дизайн“, „Индустриално инженерство“, „Екология и техника за опазване на околната среда“, „Мениджмънт на качеството и метрология“ и „Аграрно инженерство“, голяма част от които кандидантстват за работа  и попълват редиците на експертния състав на инспекцията.  

Инж. Христова запозна участниците във форума с дейността на РИОСВ-Русе в рамките на териториалния й обхват и представи  възможностите за стаж в регионалната инспекция.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверка на ПЗ „Орлова чука“ преди началото на туристическия сезон

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха днес контролна проверка за спазване режимите в заповедта за обявяване на Природна забележителност (ПЗ) „Пещерата Орлова чука“. Тя се извършва ежегодно, с превантивна цел, преди началото на разрешения период за посещения.

При проверката е установено, че обектът е заключен. Няма следи от влизане или изменения на пещерните образувания вследствие на човешка дейност. Туристическата инфраструктура е в добро състояние, не са констатирани замърсявания с отпадъци в района на обекта.

Посещения на туристи в благоустроената част на пещерата са разрешени в периода от 1 април до 1 ноември. Те могат да се извършват в светлата част на денонощието, само в присъствието на  пещерен водач (екскурзовод). Важно условие при посещенията е да не се безпокоят прилепите, като не бива да се предизвиква шум, надвишаващ стойностите от 45 децибела (dBA).

ПЗ „Пещера орлова чука” се намира в землището на с. Пепелина, община Две Могили и село Табачка, община Иваново, област Русе. Тя е с площ 822,320 дка, представляваща горски и поземлен фонд. Стопанисва се от община Две Могили, Държавно горско стопанство „Бяла”, ДЛС “Дунав” – гр. Русе. Пещерата „Орлова чука“ е обявена е за природна забележителност със Заповед № 2810 още през 1962 г. на министъра на горите и горската промишленост. В нея се забраняват събиране на камъни и разкриване на кариери в района, унищожаване и чупене на образуванията, както и замърсяването й, събиране или унищожаване на пещерната фауна, писане и драскане по стените и др.

Продължава...

Галерия