За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Инвестиционен проект за ремонт на противопожарни пътища

Инвестиционен проект „Ремонт /отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др./ на противопожарните пътища в техните сервитути в ПР Сребърна" изтегли

Последно променена в Петък, 23 Май 2014 15:30

Галерия