За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Документация по Заповед № ОПОС -25-УПРР-23.05.2014 г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 ЗОП чрез публична покана по реда на Глава VIII„а“  от ЗОП с предмет:

„Изграждане на понтонен кей /лодкостоянка/ в местността „Пристана на лодките“ на мястото на съществуващ полуразрушен наколен понтон“  изтегли

Последно променена в Петък, 23 Май 2014 14:38

Галерия