За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Техническа спецификация към Р Е Ш Е Н И Е № ОПОС-8-УПРР гр. Русе, 09.06.2014 г.

Техническа спецификация за създаване на система/Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп  изтегли

Приложение 2.1 изтегли

Приложение 2.2. изтегли

Галерия