За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

АРХИВ Обществени поръчки по ОПОС

Съобщение за открито заседание

  • 21 Юли 2014 |
На 22.07.2014 г. от 10,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, бул. Придунавски № 20, първи етаж, “Информационен център” ще се проведе публично заседание на комисия, назначена със Заповед № ОПОС-36-УПРР/22.07.2014 г. на Директора на РИОСВ – Русе, на което ще се осъществи отваряне на получените оферти на участниците в открита…
Продължава...

Съобщение за открито заседание

  • 26 Юни 2014 |
На 30.06.2014 г. от 10,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, бул. Придунавски № 20, първи етаж, “Информационен център” ще се проведе открито заседание на комисия, назначена със Заповед № ОПОС-32-УПРР/09.06.2014 г. на Директора на РИОСВ – Русе, на което ще се осъществи отваряне на ценовите оферти на участниците в открита…
Продължава...

Р А З Я С Н Е Н И Е № 1 ОТ 29.05.2014 г.

  • 29 Май 2014 |
Р А З Я С Н Е Н И Е № 1 ОТ 29.05.2014 г. ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН № 9029615 С ПРЕДМЕТ: „Ремонт/отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др./ на противопожарните пътища в техните сервитути в ПР Сребърна, във връзка…
Продължава...

Галерия