За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

АРХИВ Обществени поръчки по ОПОС

Съобщение във връзка с открита процедура по Заповед № ОПОС-16-УПРР/04.02.2014 г.

  • 10 Март 2014 |
На 14.03.2014 г. от 14,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, бул. Придунавски № 20, първи етаж, „Информационен център” ще се проведе открито заседание на комисия, назначена със Заповед № ОПОС-16-УПРР/04.02.2014 г. на Директора на РИОСВ - Русе, на което ще се осъществи отваряне на ценовите оферти на участниците в открита…
Продължава...

Документация

  • 21 Декември 2013 |
Документация за участие в открита процедура по обществена поръчка обявена с решение №ОПОС-5-УПРР/21.12.2013 - изтегли
Продължава...

Галерия