За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Документации по Обществени поръчки до 01.01.2020

Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

  • 16 Ноември 2018 |
Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Обследване на проектни площи с цел идентифициране на конкретни мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването…
Продължава...

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня..."

  • 23 Декември 2019 |
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа с минимална площ от 10 м2 всяка…
Продължава...

Разяснение за оглед-открита процедура

  • 11 Декември 2019 |
Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл. 20, ал.1, буква „б” от Закона за обществените поръчки с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnusglutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercusrobur, Ulmuslaevis и…
Продължава...

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

  • 09 Декември 2019 |
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или…
Продължава...

Разяснение по открита процедура с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ ...”

  • 23 Декември 2019 |
Разяснение по открита процедура по реда на чл. 20, ал.1, буква „б” от Закона за обществените поръчки с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnusglutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercusrobur, Ulmuslaevis и Fraxinusexcelsior или …
Продължава...

Удължаване на срок - Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

  • 26 Ноември 2018 |
Удължаване на срок - Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Обследване на проектни площи с цел идентифициране на конкретни мероприятия, срокове и начини за изпълнение на…
Продължава...

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

  • 04 Ноември 2019 |
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или…
Продължава...

Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

  • 14 Февруари 2019 |
Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на техническо оборудване”
Продължава...

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

  • 30 Септември 2019 |
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или…
Продължава...

Галерия