За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа

Обществена поръчка с предмет:  „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа с минимална площ от 10 м2 всяка  - 3 броя.“

Дата на създаване: 17.02.2020 г. 

Документация за участие: Дата на публикуване: 20.02.2020 г. 

Решение за определяне на нов срок за приемане на оферти. Дата на публикуване: 25.03.2020 г., 18.20 ч.

Методическо указание на АОП   Дата на публикуване: 15.04.2020 г.

Решение за определяне на нов срок за приемане на оферти   Дата на публикуване: 15.04.2020 г.

 

Работа на комисия

Протокол 1 Дата на публикуване: 07.05.2020 г. 

Съобщение за открито заседание Дата на публикуване: 15.05.2020 г.

Протоколи № 2 и 3 от проведени заседания: Дата на публикуване: 26.05.2020 г. 

Решение за избор на изпълнител: Дата на публикуване: 26.05.2020 г. 

Договор и изпълнение

Договор и Приложения. Дата на публикуване: 15.07.2020 г. 

Допълнително споразумение. Дата на публикуване: 13.11.2020 г. 

Последно променена в Вторник, 17 Ноември 2020 12:15

Галерия