За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Договор № ОПОС ВЗ - 06 /04.08.2020 г.

Информация за сключен Договор № ОПОС ВЗ - 06 /04.08.2020 г. с предмет: „Извършване на проучване на стари гнездилища и определяне на най-подходящи места за оформяне на нови гнездилища на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) в поддържан резерват „Сребърна”

Договор № ОПОС ВЗ - 06 /04.08.2020 г.  Дата на публикуване: 12.08.2020 г.

Изпълнение на договор

Последно променена в Сряда, 27 Януари 2021 14:22

Галерия