За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Договор № ОПОС ВЗ - 08 /14.09.2020 г.

Проучване на хранителната база на голям воден бик и извършване на дейности по зарибяване на езерото „Сребърна”

Договор № ОПОС ВЗ - 08 /14.09.2020 г. Дата на публикуване: 25.09.2020 г. 

Галерия