За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“

Обявата можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/84617

Дата на публикуване: 06.10.2020 г. 

Протокол на комисията от проведено класиране на получените оферти.

Дата на публикуване: 23.10.2020 г. 

Сключен договор № ОПОС ВЗ-09/09.11.2020 г. и приложения към договора

Дата на публикуване: 16.11.2020 г. 

Изпълнение на договор

 

Последно променена в Сряда, 27 Януари 2021 14:20

Галерия